Charakteristika hub

 

Dříve byly houby řazeny mezi nižší rostliny, ale dnes zaujímají vlastní samostatnou říší. Bylo popsáno více než 100 tisíc hub, z toho jen malá část má léčivé účinky. Houby mají znaky jak rostlin, tak i živočichů.

 

Znaky rostlin:

  • Nepohyblivost
  • Schopnost tvorby vitamínů
  • Vakuola – jsou drobné a je jich několik
  • Leukoplasty
  • Na povrchu buněčná stěna z chitinu

 

Znaky živočichů:

  • Heterotrofní způsob výživy
  • Přítomnost stavebního polysacharidu chitinu i zásobních látek ( glykogen, tuk)
  • Lysozomy

 

Mezi houby patří jak organismy jednobuněčné tak i mnohobuněčné. Přitom mikroskopické houby výrazně převažují nad makroskopickými. Pro mikroskopické houby v 1. polovině 19. století zavedl český přírodovědec Jan Svatopluk Presl název plísně. Taktéž jsou mezi houby řazeny lišejníky.