Outkovka pestrá

Roste velmi hojně po celý rok na odumřelých, ale i živých kmenech a větvích listnáčů. Najdeme ji i na pařezech zejména bříz, dubů, buků, habrů a také na ovocných stromech například třešních, vzácněji i na jehličnanech. Upřednostňuje duby. Může růst i na dřevěných zahradních konstrukcích, které jsou ve styku se zemí. Způsobuje bílou hnilobu dřeva. Houba je rozšířena ve všech klimatických pásmech naší planety. Outkovka, patřící mezi chorošovité druhy, není podobně jako lesklokorka houbou jedlou, ale obsahuje řadu účinných látek, jejichž léčivých účinků se využívá po tisíce let v TCM a v poslední době i v západní medicíně. Mezi důležité léčivé látky izolované z plodnic outkovky patří triterpenoidy, ergosterol dále beta-sitosterol a hlavně dva polysacharidy a to PSK (krestin) obsahující glukan s 38% podílem bílkoviny a PSP - polysacharid složený z glukanu (90%) a 10% peptidu.

Tato houba nemá historické záznamy, protože houba byla poprvé použita v Japonsku v roce 1987 při léčbě rakoviny, samozřejmě s pozitivními účinky. Největší úspěch byl zaznamenán pro léčbě rakoviny děložního krčku.

Outkovka pestrá se dnes využívá při léčbě rakoviny, neboť potlačuje růst rakovinných buněk a podporuje imunitu.