Rozmnožování

 

Houby se rozmnožují pohlavně i nepohlavně pomocí různých typů spor.

 

            U nepohlavního rozmnožování se houby většinou rozmnožují mikroskopickými výtrusy. Rozšiřují se pomocí vody nebo větru. Poté z nich vyroste nový organismus, shodný geneticky s rodičem. Ve velkém množství výtrusy vypadají většinou jako bělavý poprašek, kterému říkáme výtrusný prach. Tvoří se v plodnicích na spodní straně klobouku, až na pár hub, kde jsou rourky na vrchu klobouku. U vodních rostlin jsou spory bičíkaté a rozšiřují se pomocí vody oproti tomu suchozemské spory bičík nemají, mají blánu. Oblaněné spory jsou přenášeny větrem nebo živočichem.

            Pohlavní rozmnožování vzniká splýváním pohlavních buněk nazývajících se gamety. Gameta je zralá spermatická nebo vaječná buňka, která obsahuje poloviční počet chromozomů, vznikající na gametofytu. Spermatická a vaječná buňka se spojí v zygotu. Na ní vyrůstá sporofyt, na kterém vyrostou další gametofyty. S gametami se setkáváme při rozmnožování některých druhů hub. Příkladem jsou Chytridiomycety, u kterých dochází k množení především splýváním gamet. Nejvíce žijí ve vodě, bývají parazity rostlin.