Evoluce

 

Prastaré organismy. Paleontologické nálezy dokládají, že první vřeckovýtrusné houby pocházejí ze siluru, první stopkovýtrusné houby z devonu. Předpokládá se, že se vyvinuly z předchůdců prvoků jako samostatná vývojová větev paralelní k živočichům. Nejvýznamnějším vývojovým posunem při vzniku hub byl vznik pevné buněčné stěny.