Stavba těla

    Houby jsou jednobuněčné i mnoho buněčné organismy stélkaté, eukaryotní, heterotrofní organismy. Základní stavební jednou bývá zpravidla tenké houbové vlákno zvané hyfa. Soubor těchto houbových vláken tvoří podhoubí neboli mycelium, na němž za určitých podmínek vyrůstají plodnice.

    Hyfy jsou základní stavební jednotka hub, z něhož se tvoří podhoubí. Potřebnou pevnost ji dodává stavební polysacharid chitin. Hyfy mohou prorůstat hmotu, ve které houba roste i do několika desítek metrů. Hyfy jsou buď jednobuněčné mnohojaderné, nebo mnohobuněčné, přičemž jednotlivé buňky jsou vzájemně propojeny přepážkami. Tyto buňky tedy mají společnou cytoplazmu.

    Plodnice je nadzemní orgán hub tvořený nepravým pletivem. Nejznámější jsou plodnice jedlých hub, které většinou vyrůstají z mycelia nad zemský povrch. Představují morfologicky zřetelně vymezené části houbové stélky, v nichž dochází k tvorbě výtrusů neboli spor (buňka sloužící k rozmnožování).